Cookies en privacy-statement

Privacy statement

Helen Hartman Virtual Business Assistance respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat doet Helen Hartman Virtual Business Assistance met uw gegevens?

Helen Hartman Virtual Business Assistance verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of terugbelformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Daarnaast bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over actueel nieuws of nieuwe diensten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als relatie van Helen Hartman Virtual Business Assistance heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, wijzigen we deze gegevens graag. Daarnaast kunt u ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten, of uw gegevens wenst te laten verwijderen. Dit kan via een e-mail naar info@helenhartman.nl.

Helen Hartman Virtual Business Assistance verkoopt uw gegevens niet

Helen Hartman Virtual Business Assistance zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst uit te voeren. Helen Hartman Virtual Business Assistance zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst.

Cookies

Deze website plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Helen Hartman Virtual Business Assistance maakt gebruikt van cookies op haar website om:
Uw gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van webbezoek
Het delen van informatie op Social Media mogelijk te maken
De effectiviteit van haar online marketingcampagnes te meten en online advertenties aan te passen aan uw interesses
Helen Hartman Virtual Business Assistance gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een individu.

Voor het gebruik van Google Analytics geldt:
Hiertoe is een bewerkersovereenkomst afgesloten;
Alle verzamelde gegevens worden anoniem verwerkt;
‘Gegevens delen’ is uitgeschakeld.

Daarnaast maken wij voor onze website gebruik van Google- en Facebook Remarketing campagnes. Hierdoor is het mogelijk om bezoekers die al eerder interesse voor onze website hebben getoond, op andere websites die deel uitmaken van het Google- en Facebook Display Netwerk gepersonaliseerde (reclame) boodschappen te tonen. Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde (reclame)boodschappen interessanter is dan reclame-uitingen die dit niet hebben. Het weergeven van deze reclame-boodschappen gebeurt ook op basis van een cookie-technologie, echter wel volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.

Mocht u geen prijs stellen op deze gepersonaliseerde (reclame)boodschappen, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van deze afmeldlink van Google.

Cookie keuze aanpassen?

Wilt u de reeds geplaatste cookies verwijderen, dan kunt u dat zelf doen via uw browser. Meer informatie hierover vindt u op deze link van de Consumentenbond.

Helen Hartman Virtual Business Assistance heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Helen Hartman Virtual Business Assistance zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Helen Hartman Virtual Business Assistance kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan Helen Hartman Virtual Business Assistance niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. Helen Hartman Virtual Business Assistance is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Helen Hartman Virtual Business Assistance heeft geen zeggenschap over deze websites noch is Helen Hartman Virtual Business Assistance verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.